Luxe Vakantievilla's

Nederlands

Annuleren

Indien de huurder de boeking wenst te annuleren, dient dit telefonisch kenbaar gemaakt te worden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging aan Residence Royale. Na ontvangst hiervan zal Residence Royale, overigens zonder de verplichting daartoe, alles in het werk stellen een andere huurder te vinden. Bij succes hiervan zal de reeds betaalde huursom onder aftrek van gemaakte kosten worden terugbetaald aan huurder. Indien echter Residence Royale niet in staat is de woning aan derden te verhuren, dan is huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst en eventueel het restant van de overeengekomen huursom te betalen.