Luxe Vakantievilla's

Nederlands

Klachten

Residence Royale heeft zich beijverd de aangeboden informatie zorgvuldig te controleren op zijn juistheid. Echter Residence Royale kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor woning wijzigingen, hetzij door de eigenaar aangebracht dan wel door natuurrampen veroorzaakt. In ieder geval zal door huurder geen grotere schade geclaimd worden dan de door huurder betaalde huursom. Teneinde Residence Royale in staat te stellen geconstateerde problemen en/of afwijkingen mogelijkerwijze te corrigeren, dienen deze door huurder direct bij het aanvaarden van de woning aan Residence Royale gemeld te worden. Klachten ingediend na het beëindigen van de huurperiode, kunnen niet in behandeling genomen worden en geven geen enkel recht tot enige schadevergoeding.