Luxe Vakantievilla's

Nederlands

Voorwaarden

Huurovereenkomst

De geadresseerde verklaart, dat hij of zij bevoegd is, de boekingsvoorwaarden namens alle deelnemers, of hun vervangers, dan wel personen op een later tijdstip toegevoegd, te accepteren. De geadresseerde moet deel uitmaken van het gezelschap, dat de woning betrekt en de leeftijd van minimaal 21 jaar hebben bereikt.

Verplichtingen van de huurder

Het aantal personen, met inbegrip van kinderen, mag het op het boekingsformulier vermelde maximum aantal bewoners van de woning niet overschrijden. Het plaatsen van caravans, tenten, campers en dergelijke op het terrein van de woning of in de nabijheid daarvan, is uitdrukkelijk verboden. Het negeren van dit verbod geeft eigenaar het recht tot onmiddellijke opzegging van de huurovereenkomst zonder de verplichting tot terugbetaling van de reeds betaalde huursom. Huurder draagt er zorg voor de woning in dezelfde staat achter te laten, zoals deze bij het begin van de huurperiode werd aangetroffen. Huurder zal eigenaren of diens gemachtigden tijdens de huurperiode toestaan de woning te betreden voor het uitvoeren van noodzakelijke urgente reparaties. De noodzaak tot zulke reparaties is ter beoordeling van de eigenaren. Huurder gaat akkoord de reparatiekosten van tijdens de huurperiode aangebrachte schade, daarbij inbegrepen breukschade, beschadigingen aan woning en huisraad, te betalen en eventueel vastgestelde vermissingen te vergoeden op basis van vervangingswaarde. Een adequate verzekering ter dekking van deze risico’s wordt aanbevolen voor de huurder en alle overige deelnemers van het gezelschap.